Bulgarije is een echt Balkanland. Dit betekent dat in een groot deel van het land bergen een bepalende factor in het landschap zijn. Het land heeft overwegend een Midden-Europees landklimaat met warme zomers en koude winters. Het klimaat in het gedeelte ten zuiden van het Balkangebergte heeft meer mediterrane kenmerken en is daardoor wat zachter.


De buurlanden zijn Roemenië, Servië, Macedonië, Griekenland en Turkije. Verder is er in het oosten een kustgebied van de Zwarte Zee. De grens met Roemenië wordt gevormd door de Donau. Het land is ruim 2,5 keer zo groot als Nederland en heeft ongeveer 7 miljoen inwoners. Meer dan 1 miljoen hiervan woont in de hoofdstad Sofia. Sinds het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw is de bevolking aan het krimpen.


Na de Tweede Wereldoorlog kwam Bulgarije onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie en werd het een communistische volksrepubliek. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in 1989, is het land een democratische meerpartijenstaat geworden. Inmiddels is Bulgarije ook toegetreden tot de NAVO en de Europese Unie. Verreweg het grootste deel van de handel is gericht op de vroegere landen van de Sovjet-Unie.


De aanwezigheid van bergen, rivieren, twee klimaatzones, een groot areaal aan bossen en een relatief lage bevolkingsdruk zijn gunstige omstandigheden voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Er zijn drie Nationale Parken opgericht waar het natuurbehoud de hoogste prioriteit heeft. Dit zijn NP Centrale Balkan, NP Pirin en NP Rila. Helaas worden in deze Nationale Parken zo nu en dan nog wel ontwikkelingen gestart die strijdig zijn met het behoud van natuur en landschap. Denk hierbij aan de aanleg van skipistes, mijnen of stuwdammen. De slechte staat van de Bulgaarse economie, gecombineerd met een cultuur van corruptie en verkeerd gebruik van Europese subsidies zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Zowel vanuit Bulgarije zelf als vanuit het Europese parlement zijn er meerdere initiatieven genomen die zowel als doel hebben de economie te stimuleren als corruptie en verkeerd gebruik van subsidies in te perken.


Bulgarije kent een grote rijkdom aan natuur. Grote dieren, die elders in Europa nauwelijks voorkomen of zijn verdwenen, zijn hier nog volop aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn de grote predatoren als wolf, lynx en steenarend maar ook bruine beren en gemzen. Ook soorten die Europa als rand van hun verspreidingsgebied hebben zijn in Bulgarije aanwezig, zoals twee soorten pelikanen, twee soorten landschildpadden, meerdere soorten gieren en de gewone jakhals of goudjakhals. Deze laatste is een aan de coyote en de wolf verwante hondachtige. Deze soort leeft in Noord Afrika, Midden-Oosten en grote delen van Azië. De laatste jaren wordt de jakhals ook incidenteel aangetroffen in meer noordelijk gelegen landen als Oostenrijk en Duitsland.