NATUUR- EN VOGELREIS NAAR NOORDOOST DUITSLAND

 

NATIONAAL PARK MÜRITZ EN GROTE TRAPPEN IN HAVELLAND
ZA 22 T/M VR 28 april 2017

 

NP Müritz
Het NP Müritz ligt in het noordoosten van Duitsland in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Het bestaat uit twee gescheiden deelgebieden: het grootste en noordwestelijk gelegen deel genaamd Müritz en het zuidoostelijke deel genaamd Serrahn. Tussen deze twee delen ligt de stad Neustrelitz.
Het gebied bestaat voor grofweg 75% uit bos en het resterende deel is vooral open water en moeras. Overal zijn grotere en kleinere meren en plassen aanwezig welke zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Müritz is verreweg het grootste meer.
NP Müritz heeft een hoge biodiversiteit. Diverse in Europa zeldzame soorten komen hier voor, soms zelfs vrij algemeen. De combinatie van veel open water, moeras en bos heeft er voor gezorgd dat hier o.a. veel kraanvogels, zeearenden, visarenden, grote karekieten, groenpootruiters en roerdompen voorkomen. Na de oprichting, in 1990, zijn vele maatregelen genomen om de natuur te bevorderen. Zo zijn o.a. de waterstand verhoogd en de invloed van de land- en bosbouw beperkt.


Grote trap

Hoewel de grote trap een van de spectaculairste vogels van Europa genoemd mag worden, zijn er relatief weinig mensen die er ooit een hebben gezien. De mannetjes bereiken een lengte tot ruim 100 centimeter en de vleugels hebben een spanwijdte tot 240 centimeter. Ze zijn bovendien twee keer zo zwaar als de vrouwtjes. Hun gewicht kan oplopen tot wel 16 kilo.
Van oorsprong is de grote trap een vogel van steppelandschappen. Sinds de Middeleeuwen hebben ze hun leefgebied kunnen vergroten en extensieve agrarische gebieden in grote delen van Europa bevolkt. Eens leefden ze zelfs in het zuiden van Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Verreweg de grootste populatie leeft momenteel in Spanje. Verder zijn er geïsoleerde populaties in een aantal Europese landen. In Groot-Brittannië (Salisbury Plain) is men bezig met een programma om deze soort te herintroduceren.

In Nederland en België wordt de grote trap slechts zeer incidenteel als dwaalgast waargenomen. De dichtstbijzijnde populatie leeft in Duitsland in de deelstaten Brandenburg en Saksen-Anhalt. Hier zijn drie kleine deelpopulaties, allemaal in de regio rond Berlijn. De grootste groep leeft in het Havelländisches Luch. Dankzij een uitgebreid beschermingsprogramma blijven de aantallen de laatste jaren vrij stabiel.
In april en mei is de baltsperiode en worden de eieren gelegd. In deze periode verliezen de dieren hun normale schuwheid en zijn ze vrij gemakkelijk te zien. Vooral het baltsgedag van de mannetjes is spectaculair. Ze komen dan samen op een gemeenschappelijke baltsplaats en proberen op een opvallende manier indruk te maken op de vrouwtjes. Ze leggen dan hun kop in de nek, blazen hun keelzak op en maken zich door het spreiden van de veren zo groot mogelijk. De vrouwtjes hebben met name belangstelling voor de grootste mannetjes. Vanaf begin juni verspreiden de dieren zich weer over een groot gebied en hervatten hun onopvallende leefwijze.

 

Om de reistijd per dag beperkt te houden bezoeken we zowel op de heen- als op de terugweg een interessant gebied waar we ongeveer een dag zullen blijven. We zullen hier ook overnachten.

 

Elbtalaue (Biosfeerreservaat Flussenlandschaft Elbe) tussen Berlijn en Hamburg

Tot de bedijkingen was dit het overstromingsgebied van de Elbe. Hoewel dus nu de invloed van de Elbe is ingeperkt, is het nog een zeer interessant gebied. Door de lage bevolkingsdichtheid en de grote landschappelijke diversiteit vinden hier vele diersoorten een geschikt leefgebied. In deze regio broeden relatief veel kraanvogels. Ook kunnen we hier sporen van de aanwezigheid van bevers op vele plaatsen aantreffen. Verder worden hier regelmatig o.a. zwarte ooievaar, zeearend en visarend waargenomen. In de kleine dorpjes in de regio staan vaak ook historisch waardevolle gebouwen als kerkjes en kasteeltjes. Op een aantal plaatsen is het mogelijk om met een pontje de Elbe over te steken. In de periode van de tweedeling van Duitsland was de Elbe de grensrivier tussen oost en west. Nog steeds zijn de gevolgen van deze gescheiden ontwikkeling goed te zien in de dorpjes en het landschap.


Diepholzer Moorniederung

Dit is een hoogveen in de stedendriehoek Bremen – Osnabrück – Hannover. Het totale gebied beslaat meer dan 100.000 ha. Hierbinnen liggen vele kleinere en grote stukken met een natuurbestemming. Hier is men bezig met het behoud en het opnieuw laten ontstaan van hoogveen. De laatste decennia geniet dit gebied in kringen van vogelaars bekendheid omdat het tijdens de voor- en najaarstrek een concentratiegebied is van kraanvogels. Met name tijdens de najaarstrek kunnen er hiervan zeer grote aantallen voorkomen. In het najaar van 2016 zijn er een keer zelfs meer dan 80.000 geteld. Hoewel de aantallen in het voorjaar om meerdere redenen veel lager liggen, is er ook dan een mooie gelegenheid om veel kraanvogels te zien. Het gebied is verder ook interessant om de vele andere vogelsoorten als bijv. korhoen, wulp, grauwe klauwier en roodborsttapuit, maar ook om de typische veenvegetatie.

 

Programma

22 – 4 / 09.00 uur: Vertrek vanuit Nederland. In het begin van de middag zullen we dan aankomen in de Elbtalaue. Hier gaan we dan het gebied verkennen;


23 - 4 / 08.00 uur: Na het ontbijt gaan we een aantal locaties in de Elbtalaue bekijken om een goede indruk te krijgen van het gebied;


24 – 4 / 08.00 uur: Na het ontbijt gaan we naar de Havelländisches Luch op zoek naar grote trappen. We gaan o.a. op bezoek bij een onderzoekscentrum waar onderzoek naar het gedrag van de grote trap wordt gedaan en het beschermingsprogramma wordt gecoördineerd. In de middag rijden we verder naar NP Müritz;


25 – 4 / 08.00 uur: Vandaag gaan we een paar van de interessantste delen van NP Müritz bezoeken. Voor een deel zal dit te voet zijn;


26 – 4 / 08.00 uur: Op de tweede dag in het NP Müritz gaan we o.a. kijken of we visarenden of zeearenden kunnen spotten. In het gebied zijn van beide soorten meerdere paartjes actief;


27 – 4 / 08.00 uur: Vandaag nog een afsluitend bezoek aan het NP. In de loop van de middag rijden we naar de Diepholzer Moorniederung;


28 – 4 / 07.00 uur: Om het vertrek van de kraanvogels van de slaapplaatsen mee te kunnen maken moeten we vandaag iets vroeger dan gebruikelijk uit de veren. Rond het middaguur rijden we dan weer naar Nederland.

 

De aangegeven tijden zijn bij benadering. Afhankelijk van persoonlijke interesses, kunnen deelnemers waar mogelijk hun eigen dagprogramma maken. Op een aantal plaatsen kunnen we eventueel over fietsen beschikken.


DEELNEMEN
Er wordt gereisd per minibusje. Het maximum aantal deelnemers is 8. Indien gewenst, halen we deelnemers op vanaf NS station ’s-Hertogenbosch. De kosten zijn € 1040,00 per deelnemer. De eenpersoonskamer toeslag is € 40,00. In deze kosten zijn begrepen de reis vanaf het opstappunt, koffie/thee/frisdrank onderweg, lunches, diners, overnachting met ontbijt, eventuele fietshuur, en toegangsgelden van de te bezoeken gebieden of uitkijkposten. Er reist een Nederlandstalige gids mee.
Alcoholische dranken, persoonlijke aankopen, e.d. zijn niet inbegrepen.
Opgave is mogelijk door je per mail aan te melden bij info@bukovina-natuurreizen.nl. Graag willen we dan, behalve je volledige naam, telefoonnummer en emailadres, weten of je op de vermelde tijd naar het opstappunt op een centrale plaats in Nederland komt of dat we je op komen halen bij het NS-station in ’s-Hertogenbosch.
Na aanmelding sturen we je een factuur. Aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst gehonoreerd.
Voor eventuele vragen of verdere informatie kan je mailen naar
info@bukovina-natuurreizen.nl of bellen naar 06-10667638 (Gerard van de Sande).