Vogelreis: Kraanvogels en andere trekvogels    

  • Diepholzer Moorniederung
  • Uiterwaarden van de Wezer
  • Rieselfelder bij Münster 

                                       

Vrijdag 2 t/m zondag 4 november 2018 
Prijs: € 370,-- all in

 

De maanden oktober en november zijn bij uitstek de maanden van de vogelmigratie. In deze periode trekken grote hoeveelheden vogels van hun noordelijk gelegen broedgebieden naar regio’s in Zuid Europa of Afrika waar ze voldoende voedsel hebben om de winter door te brengen. De meeste vogels trekken het liefst zoveel mogelijk over land via vaste routes en gebruik makend van bekende rustplaatsen. Drie van deze rustplaatsen waar gedurende de vogeltrek veel vogels kunnen worden waargenomen zijn de Diepholzer Moorniederung, de uiterwaarden van de Wezer en de Rieselfelder bij Münster. Begin november wordt een drie daagse reis georganiseerd naar deze gebieden.

Diepholzer Moorniederung

De Diepholzer Moorniederung is een hoogveengebied en ligt in de stedendriehoek Bremen – Hannover – Osnabrück. De omvang is ongeveer 1180 km2. Van een groot deel is de turf afgegraven en andere delen zijn gedeeltelijk afgegraven. Sinds een twintigtal jaren wordt een actief beheer gevoerd om te bevorderen –o.a. door de waterstand te verhogen- dat het veen zich weer kan ontwikkelen. Momenteel zijn er in deze regio zo’n 15 fragmenten waar het oorspronkelijke hoogveen nog aanwezig is of zich weer veen kan ontwikkelen. De totale oppervlakte hiervan is ongeveer 240 km2. Juist deze delen zijn belangrijke gebieden waar soorten als korhoen, wulp, tureluur, patrijs en grauwe klauwier zich thuis voelen. Ook typische veenvegetatie is hier vaak nog intact of is zich langzaam aan het herstellen. Het laatste decennium geniet dit gebied in kringen van vogelaars vooral bekendheid door de grote concentraties kraanvogels, kolganzen en rietganzen die hier gedurende de trektijd, en steeds meer ook in de winter, aanwezig zijn. Deze dieren maken gebruik van de ondiepe veenplassen om in te overnachten ter bescherming tegen predatoren. In de piekperiode, eind oktober – begin november, kunnen hier tot meer dan 60.000 kraanvogels aanwezig zijn. Jaarlijks is er ook een steeds groter aantal wat hier overwintert. Deze dieren leven dan vooral van het oogstafval van de maisteelt wat ze op de akkers in de omgeving vinden. Het aantal kraanvogels wat hier gedurende het broedseizoen territoria bezet en succesvol tot broeden komt is inmiddels al meer dan 60 paartjes.

Uiterwaarden van de Wezer – Naturschutzgebiet Weseraue

De Wezer is de grootste rivier die van het begin tot het eind in Duitsland ligt. Vanaf twee brongebieden stromen de Werra en de Fulda na 200 tot 300 kilometer samen bij Hannoversch Münden en vormen de Wezer. Bij Bremerhaven stroomt de rivier de Noordzee in. Op diverse plaatsen zijn de uiterwaarden van de Wezer zeer interessante natuurgebieden. Een van de belangrijkste hiervan is het Naturschutzgebiet Weseraue tussen Minden en Stolzenau, in het grensgebied van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. De oppervlakte van het gebied is ongeveer 800 ha. De aanwezigheid van veel schoon en visrijk water, moeras, grasland en bos maakt het gebied aantrekkelijk voor veel vogelsoorten. Een groot deel hiervan komt hier om te overwinteren. We kunnen hier meerdere soorten ganzen, zwanen, eenden, steltlopers en spechten aantreffen. Ook de zeearend wordt hier regelmatig gezien. We gaan hier een bezoek brengen aan een paar plaatsen die het meest veelbelovend zijn wat betreft de mogelijkheid om vogels waar te nemen.

Rieselfelder bij Münster

Begin 1900 zijn in een heideterrein in de buurt van Münster een aantal bassins aangelegd om het overtollige en ook vervuilde water van de stad op te vangen en op een natuurlijke manier te zuiveren. Een dergelijk systeem van vloeivelden was in die periode vrij gebruikelijk om afvalwater van steden en bedrijven te zuiveren en het water in de bodem te laten infiltreren. Aanvankelijk was het gebied ongeveer 240 ha. In de 60er jaren van de vorige eeuw was de omvang toegenomen tot een kleine 640 ha waarvan 240 ha open water. In het droge gedeelte werd landbouw bedreven. Vanaf 1975 wordt het afvalwater van Münster gezuiverd in een moderne zuiveringsinstallatie en verloren de Rieselfelder hun oorspronkelijke functie. Dankzij de inspanning van diverse natuur- en vogelliefhebbers is in 1975 een groot deel van het gebied aangewezen als natuurgebied. De waterstand werd verhoogd en grote aantallen vogels vestigden zich in de rietvelden. Momenteel heeft een gebied van zo’n 450 ha een natuurbestemming. Er is veel afwisseling in de vorm van rietmoeras, ondiep open water, grasland en struweel. Het gehele jaar door zijn er diverse soorten steltlopers, eenden, zwanen, ganzen en rietvogels aanwezig. In de trektijd nemen zowel het aantal soorten als de absolute aantallen sterk toe. Op verschillende strategische plaatsen zijn schuilhutten en uitkijktorens geplaatst zodat het voor bezoekers vrij gemakkelijk is om de vogels goed te observeren.

PROGRAMMA

Vrijdag 2-11 / 09.00 uur:
Vertrek vanuit Liempde (N.-Br.). In het begin van de middag komen we aan in de Diepholzer Moorniederung. We gaan met het busje het gebied verkennen. Tegen zonsondergang gaan we vanuit een uitkijktoren de nachttrek van de kraanvogels en de ganzen bekijken;

Zaterdag 3-11 / 07.00 uur:
De kraanvogels en ganzen verlaten de veenplassen kort na zonsopkomst. We gaan hier voor het ontbijt naar kijken. Na het ontbijt rijden we nog een keer door het gebied en tegen het middaguur vertrekken we naar Naturschutzgebiet Weseraue waar we op een paar plaatsen naar vogels gaan kijken;

Zondag 4-11 / 09.00 uur:
Na het ontbijt gaan we naar de Rieselfelder bij Münster. Rond 15.00 uur vertrekken we weer richting Nederland. De verwachting is dat we rond 18.00 uur weer in Liempde zullen zijn.

AANMELDEN

Er wordt gereisd per minibusje. Indien gewenst, halen we deelnemers op vanaf het NS station ’s-Hertogenbosch. Het maximum aantal deelnemers is 8. De kosten zijn € 370,00 per deelnemer. De eenpersoonskamer toeslag is € 30,00. Bedragen zijn inclusief BTW.

In deze kosten zijn begrepen de reis vanaf het opstappunt, koffie/thee/frisdrank onderweg, lunches, diners, overnachting met ontbijt en eventuele toegangsgelden van de te bezoeken gebieden of uitkijkposten.

Alcoholische dranken, persoonlijke aankopen, e.d. zijn niet inbegrepen.

Meld je aan via: info@bukovina-natuurreizen.nl. 

Graag willen we dan, behalve je volledige naam, je telefoonnummer en emailadres, weten of je op de vermelde tijd naar het opstappunt in Liempde komt of dat we je komen ophalen bij het NS-station in ’s-Hertogenbosch. Indien er speciale wensen zijn m.b.t. voeding of eventuele lichamelijke beperkingen waar we rekening mee moeten houden, vernemen we dit ook graag.

Na de aanmelding sturen we je een factuur. Aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst gehonoreerd.

Voor eventuele vragen of verdere informatie kan je mailen naar info@bukovina-natuurreizen.nl of bellen naar 06-81632825 (Gerard van de Sande).